Pedagogisch verantwoord leren op de vrije school

Ben je op zoek naar een prettige en goede leeromgeving voor jouw kind en vind je het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van je kind en niet alleen aan het leervermogen? Dan zal je er misschien eens overna moeten denken om je kind op de vrije school te doen. Op de vrije school wordt net even anders naar kinderen gekeken dan op in het reguliere onderwijs.

 

Wat is dat dan, de vrije school?
Het vrijeschoolonderwijs is bedacht door Rudolf Steiner. Steiner is een Oostenrijkse filosoof die leefde van 1861 tot 1925. Centraal in zijn filosofie staat: het hoofd en het hart in balans brengen. Oftewel als mens een evenwicht vinden in het denken en het handelen. Op de vrije school wordt dit tot uiting gebracht door de combinatie van reguliere vakken met creatieve vakken. Met het hoofd werkt het kind als het leert rekenen en als het leert over natuurkunde, geschiedenis en noem maar op. Met het hart leert het kind wanneer er aandacht wordt besteed aan tekenen, schilderen, beeldhouwen, borduren en andere creatieve praktijken.

 

De antroposofie
Steiner is de grondlegger van de antroposofie en zoals al gezegd beschrijft hij twee belangrijke concepten die we in dit leven dienen te ontwikkelen: leren hoe je leert met het hoofd en leren hoe je leert met het hart. De antroposofie wordt op de vrije school als leidraad gebruikt. Er zit een prachtige filosofie achter en helpt de kinderen zich op zo’n manier te ontwikkelen dat ze er hun hele leven profijt van hebben.

 

Worden wie je bent
‘Worden wie je bent’ zou je kunnen beschouwen als het motto van de vrije school want centraal in het vrijeschoolonderwijs staat de ontwikkeling van het kind. Met behulp van de antroposofie en dus de filosofie van Steiner, wordt er op de vrije school gekeken naar het kind als wezen. Naar zijn kwaliteiten en zijn wensen. Met dit inzicht probeert de vrijeschoolleraar het kind op zijn pad te begeleiden.

 

Vrije scholen zijn dankzij de filosofie van Steiner zeer pedagogisch ingesteld. Bij lesgeven hoort ook opvoeden. Op de vrije school wordt hier veel aandacht aan besteed. Goed voor de ontwikkeling van je kind maar ook goed voor jezelf.

 

admin

 

Geef een reactie